top of page
IOT Data Sverige

Användarvillkor

Här kan du beställa ditt SIM-kort.

Användarvillkor

Introduktion

 

Dessa standardvillkor för webbplatsen som är skrivna på denna webbsida ska hantera din användning av vår webbplats, IOT Data Sverige AB (“IOT Data”), tillgängligt på www.iotdatasverige.se.

 

Dessa villkor kommer att tillämpas fullt ut och påverkar din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtyckte du till att acceptera alla villkor som är skrivna här. Du får inte använda denna webbplats om du inte håller med om någon av dessa standardvillkor för webbplatsen.

 

Minderåriga eller personer under 18 år får inte använda denna webbplats.

 

Immateriella rättigheter

 

Förutom innehållet du äger, under dessa villkor, äger IOT Data och/eller dess licensgivare alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

 

Du beviljas begränsad licens endast i syfte att se materialet som finns på denna webbplats.

 

Restriktioner

 

Du är specifikt begränsad från allt av följande:

 

  • publicera material på webbplatsen i andra medier;

  • sälja, underlicensiera och/eller på annat sätt kommersialisera material på webbplatsen;

  • offentligt framföra och/eller visa material på webbplatsen;

  • använda denna webbplats på något sätt som är eller kan vara skadligt för denna webbplats;

  • använda denna webbplats på något sätt som påverkar användarens åtkomst till denna webbplats;

  • att använda denna webbplats i strid med tillämpliga lagar och förordningar, eller på något sätt kan orsaka skada på webbplatsen eller någon person eller affärsenhet;

  • delta i datautvinning, datainsamling, datautvinning eller någon annan liknande aktivitet i samband med denna webbplats;

  • använda denna webbplats för att engagera sig i någon reklam eller marknadsföring.

 

Vissa delar av denna webbplats är begränsade från att få åtkomst av dig och företagets namn kan ytterligare begränsa åtkomsten av dig till alla delar av denna webbplats, när som helst, efter eget gottfinnande. Alla användar-ID och lösenord du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du måste också hålla konfidentialitet.

 

Ditt innehåll

 

I dessa standardvillkor för webbplatsen avser "ditt innehåll" allt ljud, videotext, bilder eller annat material som du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll ger du företagets namn en icke-exklusiv, världsomspännande oåterkallelig, underlicenserbar licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det i alla media.

 

Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte inkräkta på någon tredje parts rättigheter. IOT Data förbehåller sig rätten att ta bort något av ditt innehåll från denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

 

Inga garantier

 

Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" med alla fel, och IOT Data uttrycker inga representationer eller garantier, av något slag relaterat till denna webbplats eller materialet som finns på denna webbplats. Dessutom ska ingenting på denna webbplats tolkas som att ge dig råd.

 

Ansvarsbegränsning

 

Under inga omständigheter ska IOT Data, eller någon av dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda, hållas ansvarig för något som uppstår ur eller på något sätt är kopplat till din användning av denna webbplats oavsett om sådant ansvar är under kontrakt. IOT Data, inklusive dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda ska inte hållas ansvariga för något indirekt, följdriktigt eller speciellt ansvar som uppstår ur eller på något sätt relaterat till din användning av denna webbplats.

 

Skadeersättning

 

Du frigör härmed i största möjliga utsträckning IOT Data från och mot alla och/eller alla skulder, kostnader, krav, orsaker till åtgärder, skador och utgifter som på något sätt uppstår relaterade till ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor.

 

Avskiljbarhet

 

Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig enligt tillämplig lag, ska sådana bestämmelser raderas utan att de återstående bestämmelserna häri påverkas.

 

Variation av villkor

 

IOT Data har rätt att när som helst revidera dessa villkor, och genom att använda denna webbplats förväntas du granska dessa villkor regelbundet.

 

Uppdrag

 

IOT Data har rätt att överlåta, överföra och lägga ut sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela något. Du har dock inte rätt att överlåta, överföra eller lägga ut några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

 

Hela avtalet

 

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan IOT Data och dig i relation till din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

 

Gällande lag och jurisdiktion

 

Dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige, och du underkastar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för de statliga och federala domstolarna i Sverige för att lösa eventuella tvister.

bottom of page