top of page
IOT Data Sverige

Internet of Things

Om Internet of Things (IoT)

Digitaliseringen blir allt viktigare för att effektivisera verksamheter. Manuella rutiner för insamling av data är tidskrävande och kostsamma och ger inte alltid nödvändig information i tid för att kunna fatta ett snabbt och kvalificerat beslut.

Besparingar eller ökad inkomst? Nyckeln till båda ligger i snabb tillgång till aktuell information om verksamheten i realtid!

Hälsa

Digitalisering av manuella processer kan frigöra vårdpersonal för mer mänsklig kontakt.

Transporter

Bättre kontroll över företagets fordon leder till besparingar och effektivare drift.

Kommunsektor

Kommuner kan övervaka många funktioner digitalt och spara stora resurser.

Asset tracking

Spårning av värden ger dig en överblick över allt från maskiner, bilar, människor eller utrustning.

Utilities Vattenverk

Elverk eller andra leverantörer kan installera smarta mätare och givare hos sina kunder för att monitorera verksamheten i realtid.

Lantbruk

Inom jordbruket finns många funktioner som kan digitaliseras, allt från spårning av djur och produktionsmedel till automatiserad mätning av nivåer i tankar, temperaturer, foder eller passerkontroll.

Smarta städer

Kontroll av allt från vägbelysning, trafikljus, övervakning och parkering är några av framtidens lösningar för städer. Funktionerna görs tillgängliga för operatörer via IOT.

Smarta byggnader

Framtidens byggnad kommer själv att rapportera status för ett antal händelser via webben. Allt från energiförbrukning, passerkontroll, vattenskador eller rök kan vara funktioner som du vill ha överblick över i realtid.

Anslutning

Våra partners levererar onlinetjänster av högsta kvalitet så att sensorerna alltid är online och kan rapportera status. På grund av stora inköp av datatrafik kan vi erbjuda mycket bra priser även till små och medelstora kunder.

Här kan du beställa ditt SIM-kort.

bottom of page